AI Sweden lanserar Nordens första testmiljö för MLOps

August 25, 2023

I ett betydande steg mot att främja AI-innovation i Norden har Hopsworks ingått ett partnerskap med AI Sweden för att erbjuda en testbädd till alla AI Swedens partners. Samarbetet syftar till att främja användningen av den senaste AI-tekniken bland nordiska företag och institutionella aktörer. 

AI Sweden är Sveriges nationella center för acceleration av tillämpad AI. Hopsworks kommer nu integrera en MLOps miljö i AI Swedens testbädd och göra den tillgänglig för alla AI Sweden partners. Denna innovativa strategi tillåter partners i AI Sweden att skapa experimentella projekt, manipulera data och skapa prototyper av sina egna operationella maskininlärnings-system.

Hopsworks, som är pionjär inom feature store och MLOps-plattformar, och AI Sweden har som mål att påskynda AI-adoptionen i Norden. Hopsworks bidrar till detta genom att erbjuda tillgång till:

  • En MLOps-plattform på företagsnivå: AI Sweden partners kommer att få förstahandsupplevelse med en robust MLOps-plattform designad för att stödja storskaliga, komplexa AI-projekt.
  • “End-to-end”-maskininlärning: Testbädden erbjuder alla nödvändiga verktyg för att sömlöst utveckla, träna och distribuera maskininlärningsmodeller.
  • “State-of-the-Art” Feature Store för maskininlärning (ML): AI Sweden partners kan använda Hopsworks högklassiga feature store, ett viktigt verktyg för att hantera, upptäcka och använda egenskaper för ML-utveckling.
  • Praktisk drift av ML-system: Miljön kommer att erbjuda en möjlighet att experimentera med operationella mönster, lära sig från bästa praxis och förstå hur ett operationellt, slutanvändningsbart ML-system fungerar i verkligheten.

Samarbetet förväntas driva nordiska företag mot att bli ledande inom AI, hålla jämna steg med internationella trender och påskynda utvecklingen av AI-projekt. Det symboliserar en unik möjlighet att överbrygga klyftan mellan experiment och drift, och tända en ny våg av AI-driven innovation över regionen.

Fabio Buso, VP of Engineering och medgrundare av Hopsworks, sa “Detta symboliserar ett betydande steg för Norden mot adoption av AI. Vår förhoppning med samarbetet är att visa hur Norden kan leda vägen i implementationen av den senaste AI-tekniken.”
Kim Henriksson, Testbäddsarkitekt på AI Sweden, sa “Vår testbädd är en gemensam insats av våra partners och vi blir väldigt glada när partners som Hopsworks bidrar till den. Det ger hela AI Swedens partnernätverk en möjlighet att testa nya lösningar och ytterligare reducera kunskap barriärer."

---

Om Hopsworks:

Hopsworks är det operativa AI-företaget som bygger Hopsworks, världens första Enterprise Feature Store-plattform för maskininlärning. Med kontor i Stockholm, London och Palo Alto har Hopsworks målsatt sig att göra maskininlärning enkel för varje företag. Hopsworks tillhandahåller verktyg för ingenjörer inom Data Science att hantera egenskaper och utveckla/distribuera modeller i produktion.

För mer information, besök www.hopsworks.ai

Om AI Sweden:

AI Sweden är ett nationellt centrum för tillämpad AI och samlar mer än 100 partners från den offentliga och privata sektorn samt akademin.

För mer information, besök www.ai.se

No items found.

© Hopsworks 2024. All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Privacy Policy
Cookie Policy
Terms and Conditions